وبسایت آپلند با شعار کنجکاوی، تنوع و خلاقیت از خرداد ماه ۱۳۹۴ فعالیت خود را شروع کرد. این وبسایت تلاش می­ کند که با ذهنی در حال رشد، محتوا و محصولات متفاوت ارائه دهد. هم اکنون این وبسایت در سه بخش مجزا و مستقل ابزارهای پژوهشی، الکترونیک و دفترچه زبان انگلیسی فعال می باشد.