بعد از کلیک روی فایل های دانلود شده، تصویری مانند زیر نشان داده می شود. کد Machine ID را کپی و فرم زیر را پر نمایید. این کد برای هر تمامی فایل های یک محصول یکسان می باشد.

درخواست کد فعالسازی محصولات

کد Machine ID را طبق راهنما وارد نمایید. حداکثر طی 24 ساعت آینده کد فعال سازی برای شما ارسال می گردد.
  • آدرس پست الکترونیکی که با ان خرید را انجام داده اید وارد کنید.
    دقت داشته باشید کد ماشین و کدفعالسازی برای هر یک از محصولات متفاوت است. لذا در صورت خرید دو محصول دوبار این فرم را تکمیل کنید و برای ما ارسال نمایید
  • کد Machine ID را با کپی پیست کردن وارد کنید.