بعد از کلیک روی فایل دانلود شده کتاب،  تصویری مانند زیر نشان داده می شود. کد Machine ID را کپی  و فرم زیر را پر نمایید.

 

درخواست کد فعال سازی کتاب آموزش نرم افزار سیلواکو

کد machin ID را طبق راهنما وارد نمایید تا حداکثر طی 24 ساعت آینده کد فعال سازی برای شما ارسال گردد.
  • آدرس پست الکترونیکی که با ان خرید را انجام داده اید وارد کنید.
  • کد Machine ID را با کپی پیست کردن وارد کنید.