مشاهدات کنونی در فضاهای آکادمی رشته معماری حاکی از تفاوت و رویکرد‌های متعدد دراین حوزه می‌باشد. ولی در بخش عمده‌ای از فضای آکادمی در جهت رشد افراد برای کسب مهارت و دانش های مرتبط با طراحی است. اما دانش آموختگان در فضای حرفه ای متوجه برخی نیازها و کاستی های می­شوند. معماران جوان و تازه وارد، تسلط کافی بر نحوه تعامل با کارفرما و استفاده کننده، همکاران مهندس سازه و تأسیسات و سازنده را ندارند و با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.

 مهارتهای معمار

در واقع برخی از فضاهای آکادمی صرفا در جهت توسعه و تقویت مهارتهای طراحی معماران جوان هستند و یک محیط ایزوله و فرضی طراحی برای آن ها ایجاد میکنند و شاید تنها موضوعی که در نظر گرفته می­شود نحوه پرازنته و ارائه طرح به کارفرما می­باشد. یک معمار از یک سو با دانش و مهارتهای طراحی، با افرادی به نام کارفرما  و و غیره تعامل خواهد شد و این تعامل باید به سمت یک تعامل سازنده حرکت کند.

در پروژه هایی که معماران و کارفرما به مشکل میرسند و برخی مشکلات بین معمار و کارفرما ناشی از عدم آگاهی هر دو طرف به تعامل است معمار بیان خوبی از خدمات و توانایی های خود ندارد و کارفرما بیان درستی از نیازها و خواسته های خود.

ارتباطات به این معنا نیست که صرفا توصیف خوب و مؤثر داشته باشید علاوه بر آن معمار باید شنونده خوب و مذاکره کننده و تسهیل کننده فرایند طراحی ساختمان باشد.

معماری در عمل یک فرایند مشارکتی شامل ارتباط با بسیاری از سهامداران در طراحی مشتریان، کاربران، دیگر معماران، مهندسان، مشاوران متخصص، مدیران ساخت و ساز، مقامات قانونی و غیره است. معمار علاوه بر اینکه باید مهارتهای بین فردی در ارتباط با کارفرما و حرفه های دیگر را داشته باشد. باید هنر شنیدن، مسئول و پاسخگو بودن و ارتباط با کارفرما و مردم را داشته باشد. علاوه بر این باید یک عنصر سازنده در بهبود کیفیت محیط ساخته شده و جامعه باشد.

لاوسون و پیلینگ (۱۹۹۶) توصیه می کنند که مدارس معماری رویکرد مشتری محور در فرایند آموزشی و توسعه مهارت های لازم گوش دادن، استخراج باورها، مذاکره در مورد موافقتنامه، ارائه خوب و مدیریت روابط مشتری را بوجود بیاورند.

لذا آنچه ضروری بنظر می رسد اینست که این آگاهی به معمار تازه وارد و دانشجوی معمار داده بشود که یک معمار در حرفه خود نیاز به دو نوع مهارت دارد.

  • نیازهایی که مرتبط با افزایش کیفیت در طراحی است
  • مهارت هایی که برای تحقق بخشیدن به طرح است.

این مطلب در پست‌های بعدی ادامه خواهد داشت.