نکات مهم در هنگام رسم نمودار شکست در نرم افزار سیلواکو

همانطور که در کتاب آموزش سیلواکو و دوره آموزشی اشاره شده است رعایت سه نکته برای رسم نمودار شکست ضروری است:

۱- مدل های یونیزاسیون باید فعال گردد.

۲- روش حل عددی  بهبود داده شود. 

۳-سوییپ ولتاز مناسب  برای رسم نمودار نوشته شود نقطه پایان سوییپ را با سعی و خطا پیدا کنیم و  مقدار پایانی سوییپ تقریبا باید همان مقدار ولتاز شکست باشد.

تشریح روش:

در نرم افزار ATLAS چندین مدل یونیزاسیون وجود دارد که برای شبیه سازی اثرات شکست ولتاژیکی از ان ها را به کار ببرید

این مدل ها در جدول زیر معرفی و توضیح داده شده است.

شبیه سازی ولتاژ شکست نرم افزار سیلواکو

لذا بنا به نوع مسئله تان باید یکی از این مدل ها را انتخاب کنید. فقط در هنگام نوشتن این مدل در برنامه باید دقت کنید بر خلاف دیگر مدل ها باید دستور را به فرم زیر بنویسید(این دستور را می توانید بعد از دستور model بنویسید)

Impact نوع مدل

به عنوان مثال

Impact selb

در ادامه شما باید اصلاحاتی را در روش حل عددی بدهید.

در روش نیوتن میتوانید مقدار پارامترهای  maxtrap و  itlimit را افزایش دهید هم چنین می توانید atrap را نیز کاهش دهید.

Method newton itlimit=25 trap atrap=0.5 maxtrap=30

 مرحله سوم، در ابتدای کار باید یک حدسی از مقدار ولتاژ در ذهنتان داشته باشید. سپس با آن مقدار شروع کنید و در صورت جواب ندادن با بررسی نتایج قسمت run-time ببینید که از کدام مقدار به بعد نرم افزار در حل مسئله متوقف شده است مقدار را به نزدیک آن کاهش داده و دوباره تلاش کنید.

به عنوان مثال فرض کنیم این عبارتی باشد که دفعه اول نوشته ایم

Solve name=anode vanode=0 vfinal=-200 vstep=-5

حالا با بررسی قسمت run-time مشاهده می کنید که مسئله از حدود -۷۲ ولت، جوابی ندارد بنابراین احتمالا نقاط نزدیک -۷۲ نقطه شکست افزاره می باشد و لذا عدد -۲۰۰ را به -۷۲ تغییر می دهیم. اگر لازم است اصطلاحاتی در روش عددی نیز انجام میدهیم. هم چنین دقت کنید که گاهی علت خطا به بزرگ بودن گام های سوییپ بر میگردد لذا می توانید مثلا در عبارت بالا به جای -۵ از -۲ استفاده کنید.

اگر ولتاژ شکست در -۷۲ ولت اتفاق بیفتد برای بعد از -۷۲ ولت جوابی وجود ندارد و نرم افزار خطای no solution می دهد. در واقع در ولتاژ -۷۲ نرم افزار برای افزایش ولتاژ تلاش می کند ولی موفق نمی شود و مسئله واگرا می شود. به دلیل استفاده از روش کاهش بایاس برای مقابله با واگرایی، نرم افزار سعی در افزایش ولتاژ تا حداگثر maxtrap دارد.

برای دیدن نقطه شکست، جریان باید به ازای افزایش اندک ولتاژ چنیدن مرتبه افزایش یابد. در پایان هم  نمودار ولتاژ شکست یک افزاره که با همین روش بدست آمده رسم شده است.

ولتاژ شکست در سیلواکو