آپلند

­

آشنایی با خط تولید ادوات نیمه هادی-قسمت دوم

در این پست ابتدا یک تقسیم بندی از انواع فب ها و سپس ویزگی های مکان یک فب مورد بررسی قرار می گیرد.

فب ها از نظر ظرفیت تولید به سه دسته تقسیم می شوند

مینی فب ها(MiniFab)- ظرفیت این فب ها در محدوده ۱۰ تا ۳۰ هزار ویفر در ماه و هزینه ای حدود ۱ میلیارد

آشنایی با خط تولید ادوات نیمه هادی-قسمت اول

در این سلسله پست هایی که خواهم گذاشت قرار است درباره کارخانه های تولید کننده ادوات نیمه هادی و مدارهای مجتمع صحبت کنم.

در ابتدای امر نیز اجازه دهید وارد تعریف میکروالکترونیک شویم: میکروالکترونیک یکی از زیر مجموعه ها الکترونیک می باشد. همان طور که از نام میکروالکترونیک بر می آید میکروالکترونیک به مطالعه و تولید (میکروساخت) قطعات الکترونیکی