این محصول شامل آموزش نصب نرم افزار سیلواکو به صورت تصویری در قالب ویدیو تصویری و هم چنین فایل تصویری PDF می باشد. فایل کرک و لایسنس نرم افزار نیز به همراه این محصول می باشد.