شیوه نگارش صحیح از پارامتر­های مؤثر در انتقال صحیح مفاهیم در زبان­های مختلف می­باشد و این مهم در متون علمی و دانشگاهی حائز اهمیت است. بدین منظور در این متن ابزار­ها و نکاتی معرفی خواهد شد تا بهبودی در نگارش متون انگلیسی حاصل شود.

 موتور جستجوگر گوگل، ابزاری قدرتمند در اختیار ماست که در انتخاب واژه­ها، عبارات صحیح و رایج در متون علمی نقش مؤثری خواهد داشت. در واقع با جستجوی عبارات، امکان تصمیم گیری بهتر براساس نتایج گوگل، برای شما فراهم خواهد شد.  ولیکن در نتایج گوگل، در وب سایت ها، عبارات و اصطلاحات افراد مبتدی و افراد غیر بومی نیز نمایش داده می­شود. به این منظور رعایت نکات ذیل در جستجوی گوگل پیشنهاد می­گردد:

1-قرار دادن عبارت مورد نظر در بین دو علامت .. ( به طور مثال  “the risk)

2-استفاده ازعلامت * برای یافتن عبارت متداول برای کلمه مورد نظر( قرار دادن این علامت قبل از کلمه مورد نظر برای یافتن فعل­ها و کلمات متداول همراه با آن – مثال to* ” the risk” )

3-محدود نمودن نتایج جستجو به سایت ها و متون توسط افراد بومی با زبان اصلی (Native)  در دامنه های خاص، که از طریق موارد ذیل امکان پذیر است:

  • نوشتن عبارت site:uk  برای دامنه انگلیس و شمال ایرلند
  • نوشتن عبارت site:ac.uk برای دامنه دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی کشور انگلیس و شمال ایرلند
  • نوشتن عبارت site: edu برای دامنه مراکز آموزشی وتحقیقاتی آمریکا
  • نوشتن عبارت site:co.uk برای دامنه کاربردی تجاری و عمومی 

4-محدود نمودن نتایج جستجو به مقالات با استفاده از جستجوگر گوگل اسکولار(google scholar) به جای جستجوگر عمومی گوگل

در در ادامهمثال هایی با رعایت موارد فوق می بینیم. هدف یافتن فعل های متدوال به صورت to * the risk  است. در تصویر علاوه بر این که کل عبارت را بین دو علامت ” قرار داده از علامت * برای یافتن کلمه مناسب برای کامل کردن این مجموعه استفاده کرد. نکته دیگری که میتوان اشاره کرد نوشتن عبارت site:Uk می باشد، از این جستجو میتوانیم به متدوال بودن این عبارت و هم چنین پر کاربرد بودن   manage و control  برای این مجموعه پی ببریم. نتایج این جستجو در سه دامنه در ادامه به همراه تعداد نتایج نشان داده است.

جستجوی حرفه ای در گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی انتخاب کلمه مناسب انگلیسی

جستجوی حرفه ای در گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی انتخاب کلمه مناسب انگلیسی

 

جستجوی حرفه ای در گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی انتخاب کلمه مناسب انگلیسی

 

در تصاویر ذیل، متدوال بودن ترکیب To soften the risks را بررسی می کنیم. کل عبارت در داخل   قرار گرفته و برای بررسی در بین سایت های نیتیو(Native)  عبارت site:uk نوشته شده است.

جستجوی حرفه ای در گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی انتخاب کلمه مناسب انگلیسی

حال همان عبارت را در دامنه edu بررسی می کنیم.

جستجوی حرفه ای در گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی انتخاب کلمه مناسب انگلیسی

 نتایج:

“To soften the risk” site: uk       No result

“To soften the risks” site: edu    Two results

بنابراین این عبارت متدوال نیست و جایگزینی برای آن پیدا می کنیم به عنوان مثال عبارت  to mitigate the risks ro که تعداد نتایج خوبی کاربرد این عبارت و متدوال بودن آن را نشان می دهد.

جستجوی حرفه ای در گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی انتخاب کلمه مناسب انگلیسی

در تصاویر ذیل، متداول بودن عبارات در مقالات را بررسی میکنیم بدین منظور به جای جستجوگر عمومی گوگل از گوگل اسکولار میتوان استفاده نمود. فرض کنیم میخواهیم در متن مقاله خود عبارت  … Figure 5 illustrates را به کار ببریم. برای اطمینان از رایج بودن این عبارت در مقالات دیگر عبارت “Figure * illustrates” را در گوگل اسکولار جستجو می کنیم. تعداد نتایج و نمونه هایی از کاربرد این عبارت را میتوانید در نتایج جستجو ببینید. 

جستجوی حرفه ای در گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی انتخاب کلمه مناسب انگلیسی