یکی از ابزارهای گوگل، گوگل ترند هست که میتوانیم با استفاده از ترند جستجوی یک کلمه، اطلاعات خوبی بدست آوریم. این ابزار شاید خطاهایی داشته باشد ولی جستجو کردن کلمه کلیدی موضوع کارمان در آن، اطلاعاتی درباره میزان محبوبیت این موضوع یا فرازها و فرودهای آن به ما میدهد. از جمله این اطلاعات میتوان به روند جستجو به ازای زمان، کشورهای اول در جستجوی این کلمه و هم چنین دیگر کلمات جستجو شده مرتبط با آن اشاره کرد.

به عنوان مثال در اینجا دو کلمه microfluidic و graphene را در آن جستجو می کنیم.

 مشاهده مقایسه این دو در گوگل ترند 

 مشاهده microfluidic در گوگل ترند 

مشاهده graphene در گوگل ترند 

 

 

 

 

هم چنین میتوانیم با کلیک بر روی اسم کشور به عنوان مثال تصویر آخر بر روی اسم ایران، ترند را در استان های کشور نیز مقایسه کنیم. در این میان باید نکته ای را به خاطر داشت: ابزار گوگل ترند، روند را نشان میدهد نه تعداد مطلق جستجوها. لذا ممکن است کلمه ای مقدار بیشتری نسبت به کلمه دیگر داشته باشد ولی در کل تعداد جستجوهای آن کم باشد. بنابراین گوگل ترند میزان نسبی جستجوها را نشان میدهد. برای دیدن تعداد مطلق جستجوها باید به سراغ google keyword planner یا موارد مشابه آن رفت.