نگارش انگلیسی به شیوه آکادمیک یک مهارت لازم و ضروری برای دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید، پژوهشگران و دیگر علاقمندان می باشد. در حوزه نگارش آکادمیک مباحث مختلفی هم چون نگارش مقاله، نوشتن متن یک ایمیل به استاد دانشگاه، نوشتن روزمه انگلیسی برای خودمان، تکمیل کردن صفحه پروفایل لیندکن، نوشتن بیوگرافی و… مطرح می شود. در این سری آموزشی به تدریج سر فصل هایی که در ادامه آمده است تکمیل می گردد. بعد از فعال شدن هر مطلب شما میتوانید با کلیک بر لینک وارد آن درس شوید. این دروس به تدریج تکمیل می شود لذا خوشحال میشویم اگر نکاتی، نظری در هر درس برایتان پیش میاید آن را مطرح کنید تا آن مطالب نیز لحاظ گردد.

 نوشتن بیوگرافی در دنیای پژوهش(درس اول– درس دوم)

نوشتن رزومه آکادمیک به انگلیسی

نوشتن و اصلاح پروفایل لینکدن به انگلیسی

ایمیل نگاری در کارهای آکادمیک به انگلیسی

گزارش داوری یک کار آکادمیک به انگلیسی

تشکر و تقدیر در کارهای آکادمیک به انگلیسی

نگارش پروپزوال تحقیقاتی به انگلیسی

نگارش کتاب آکادمیک به انگلیسی

گسترش دامنه لغات آکادمیک انگلیسی

بهبود انسجام و همبستگی متون

بهبود وضوح و اختصار در متون

نگارش مقالات تحقیقاتی(Title-Abstract-Introduction-Literature review-Methods-Results-Discussion)

نکات گرامری( درس اول- درس دوم-درس سوم- درس چهارم-درس پنجم-درس ششم-درس هفتم-درس هشتم-درس نهم-درس دهم-درس یازدهم-درس دوازدهم-درس سیزدهم-درس چهاردهم-درس پانزدهم-درس شانزدهم)