گاهی یک ورق کاغذ گوشه کتابخانه، پر از انرژی نهفته است وقتی اون رو بر میداری و میخونی ی حال خوبی بهت دست میده. این کاغذ ها و دست نوشته های قدیمی مثل ی چیزای با ارزش گوشه کتابها و دفترها موندن تا یکی ، یک روزی بهش سر بزنه،  اما از این به بعد تصمیم داریم بازهم دست نوشته ها را ثبت کنیم و باز هم از خوندنشون لذت ببریم و زمان و گذر زمان و تغییرات رو حس کنیم.

دستنوشته ای قدیمی با حس و حال اون زمان

 

سلام سلام به این گوشه دنج سلام به شمعدانی کوچک سلام به پنجره  سلام به آن سوی ابرها سلام به آن سوی شهرها سلام به آن سوی آب ها سلام به آن سوی دلتنگیها سلام به آن سوی امواج سلام سلام سلام به مفهوم فاصله سلام...  سلام به آن سوی قلبها سلام به این سوی دلتنیگها سلام به باران چشمها سلام به بغض توی سینه سلام سلام به حروف سلام به واژه ها سلام

نویسنده این روزنوشته: R-APLAND