یکی از سوالاتی که ممکن است ما به دنبال جواب آن باشیم: آیا گرفتن فلان مدرک یا فلان تخصص از نظر بازار کار توجیه دارد؟ آیا میتوانیم مقایسه ای بین تقاضای مدرک ها و مهارت های مختلف انجام دهیم. یکی از مواردی که میتواند در این میان به ذهن برسد رفتن به سراغ سایت های استخدامی کشور و جستجو در آن هاست. اما میتوان با جستجوی آن تخصص به شیوه زیر سریع تر به یک نتیجه و مقایسه رسید. شکی نیست که ممکن است یک سری از این آمارها و به عبارتی تعداد نتایج، شامل آگهی آموزش یا مواردی دیگر باشد ولی کماکان میتواند اطلاعات سریعی و خوبی را به ما منتقل کند.

FPGA، AVR، مدرک یا تخصص NDT ، مدرک PMP یا آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و یا هر چیزی دیگری که در حیطه کاریمان مد نظر است میتوانیم به این روش مقایسه کنیم. به منظور مقایسهبهتر، پیشنهاد می کنیم مقایسه را با سایت های مختلف انجام دهیم. برای همین در ابتدا با جستجوی “استخدام” اسم 6 مورد از برترین سایت های استخدامی ایران را پیدا می کنیم و سپس موارد اشاره شده را بر روی آن سایت ها آنالیز می کنیم. البته بد نیست جدا از دیدن تعداد نتایج یک نگاهی به چند مورد از متن آگهی ها هم بکنیم تا علاوه بر صحت جستجو با نمونه هایی از عناوین شغلی یا مراکزی که آن نیاز شغلی یا مهارتی را داشته اند آشنا شویم.

همان طور که اشاره شده سایت های مختلفی در زمینه آگهی استخدامی و نیازمندی های استخدامی وجود دارد ولی به نظر میاید میتوان آن ها را به دو گروه تقسیم نمود. نوع اول سایت های استخدامی هستند که همه نوع آگهی استخدامی در آن ها یافت می شود و دسته دوم سایت استخدامی مانند ایران تلنت است که حجم بالایی از آگهی های استخدامی آن مربوط به شرکت های معتبر و مشاغل حرفه ای تر می باشد.

جستجوی حرفه ای وب، استخدام، نیاز بازار کار، مهارت، بازار کار

جستجوی حرفه ای، نیاز بازار کار، مهارت بازار کار، بهترین مهارت

 

جستجوی حرفه ای وب، استخدام، نیاز بازار کار، مهارت، بازار کار