فرض کنیم که قرار است بین چند نرم افزار تخصصی یکی از حوزه های نانوالکترونیک مقایسه ای انجام دهیم و روی نرم افزاری که فضای مناسب تری دارد سرمایه گذاری کنیم و آن را یاد بگیریم و یا به فکر آموزش دادن آن برویم. نکته ای که در دنیای پزوهش و تحقیقات باید توجه داشته باشیم تلاش دانشجویان و اساتید برای انتشار مقاله هست. بنابراین همین جمله به ما این جرقه ذهنی را میزند که بررسی موضوع نرم افزارها را به جای آنالیز در جستجوگر عمومی گوگل به سراغ جستجوگر google scholar برویم تا آمار مقالاتی که با این نرم افزارها، منتشر شده است را بدست آوریم. نام نرم افزارها را جستجو کرده و تعداد نتایج را با هم مقایسه می کنیم. این اولی جرقه ذهنی میتواند باشد. در فرصتی که بعدا فراهم شود توضیحات بیشتری درباره تصمیم گیری درباره سوال بالا خواهیم داد.

جستجوگر حرفه ای وب، آپلند، جستجوی نرم افزار

جستجوگر حرفه ای وب

جستجوگر حرفه ای وب

جستجوی حرفه، جستجوی پیشرفته، دوره آموزش جستجوی حرفه ای
البته نباید فراموش کنیم که فاکتورهای دیگری هم در انتخاب نرم افزار مناسب برای سرمایه گذاری از نظر زمانی، هزینه ای و … موثر است که با توجه به این که هدف اصلی بحث اینجا نیست صرفا به یک مورد آن اشاره می کنیم. بررسی روند حرکت حوزه های تحقیقاتی میتواند به ما در این تصمیم گیری کمک کند. به عنوان مثال امروز در حوزه تحقیقات کشورمان، گرایش به سمت حوزه گرافن و … در حال افزایش است لذا نرم افزارهای این گروه میتواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد البته نباید جامعیت و عمومی بودن نرم افزارها را فراموش کرد. نرم افزارهای خیلی خاص و موردی شاید برای مواردی غیر از ارائه مقاله هیچ ارزشی دیگری نداشته باشند.

ابزار دیگری که میتواند در این انتخاب و تصمیم گیری کمک کند، استفاده از ابزار google trend است. گوگل ترند روند جستجوی یک کلمه را نشان میدهد نه تعداد. توجه به این نکته مهم است. در واقع وقتی نمودار روند جستجوی یک کلمه صعودی است نشان از افزایش روند جستجوی یک کلمه دارد. فرض کنیم نمودار جستجوی عبارت A از یک تاریخی از B بیشتر شده است این به معنای بیشتر بودن تعداد جستجوی عبارت A نسبت به B نیست بلکه نشان میدهد نرخ رشد جستجوی عبارت A از B بیشتر است. بررسی تعداد مطلق جستجوها توسط ابزار google keyword planner صورت می گیرد.