این نرم افزار مجموعه ای بسیار قدرتمند برای طراحی و شبیه سازی قطعات نیمه هادی است. سیلواکو، زیر مجموعه Athena، توانایی های لازم برای شبیه سازی Process قطعات نیمه هادی بر مبنای روش های عددی- فیزیکی در دو و سه بعد را دارا می باشد.

زیر مجموعه Atlas نیز مجموعه کاملی از مدل های فیزیکی که برای شبیه سازی لازم است را در بر می گیرد. برای نمونه، مدل های انتقالی (دریفت- دیفیوژن، انرژی بالانس، هیدرو دینامیکی و…)، مدل های آماری بولتزمن و فرمی دیراک، فعل و انفعالات الکترونیک نوری و …. از جمله مدل های شناخته شده در این مجموعه می باشد.

برای طراحی و شبیه سازی ترانزیستورهای MOS های یک و دو کاناله، ترانزیستورهای BJT، HBT، HEMT، SOA، LASER، Solar cell، LED،SOI و …سیلواکو مناسب ترین گزینه است