با سلام فایل سیلواکو 2012 در 8 قسمت برای دانلود قرار داده شده است.

فایل ها را در یک پوشه قرار دهید. سپس فایل اول را اکسترکت کنید. فایل کرک ورژن 2012 در پارت اول قرار دارد.

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

بخش پنجم

دانلود

بخش ششم

دانلود

بخش هفتم

دانلود

بخش هشتم

دانلود