سوال:

Man mikham ye apd ra dar silvaco shabihsazi konam va monhani meydan bar hasbe mogheiatesho rasm konam Dastore rasme meydan chi hast?

جواب:

سلام
شما میتوانید با ذخیره کردن فایل ساختار به فرمت .str و فراخوانی آن با tonyplot **.str در شکل رسم شده با رفتن به منوی Tools گزینه cutline قطعه را در جهت مورد نظر برش دهید.سپس در نمودار رسم شده با راست کلیک بر آن از گزینه display گزینه میدان الکتریکی را انتخاب کنید.
در صورتی که کمیت میدان الکتریکی در کزینه ها نیست می توانید با اضافه کردن دستور
output E.field
به قبل از دستور
save **.str
tonyplot **.str
گزینه کمیت میدان الکتریکی را اضافه کنید.