در صورتی که نتایج کار تجربی موجود باشد و بخواهید آن را با نتایج شبیه­ سازی مقایسه کنید کافی است فایل داده از نتایج با فرمت خاص آماده کنید. این فایل را با notpad می­توانید ایجاد کنید.

در نوشتن این فایل باید قواعد زیر رعایت شود.

Measurement dat

2 10

0.1  0.998

0.2  0.985

0.3  0.975

0.4  0.965

0.5  0.957

0.6  0.945

0.7  0.945

0.8  0.932

0.9  0.924

1.0 0.920

در این روش عبارت اول عنوان فایل و خط بعدی تعداد ستون و تعداد سطر­ها را نشان می­دهد. سپس در خط­های بعدی سطرها و ستون­ها را می­نویسند. این فایل را با فرمت .dat ذخیره کرده و در محل فایل پروژه قرار دهید و سپس با دستور tonyplot آن را فراخوانی کنید.

Tonyplot  نام فایل.dat