سوال:

آیا برنامه سیلواکو فقط در محیط لینوکس اجرا می شود؟

جواب:

نرم افزار سیلواکو در دو نسخه ویندوز و لینوکس ارائه می شود که بعضی از ماژول ها و ویژگی ها در نسخه ویندوز غیرفعال است. از طرفی نسخه ویندوز دارای محیط کمی گرافیکی تر نسبت به ویندوز است ولی این به معنای یوزرفرندلی بودن بیشتر آن نیست. به دلیل راحتی کار با نسخه ویندوز ین نسخه در کارهای معمولی بیشتر استفاده می شود و پاسخگو نیز می باشد ولی در مواردی که نیاز به بخش های خاصی از این نرم افزار باشیم مانند ماژول Victory و VWF نسخه ویندوز جوابگو نیست. پس به یاد داشته باشی نسخه ای که تمام ویژگی ها در ان فعال است نسخه لینوکس بر روی Red Hat Enterprise 64 Bit Linux  می باشد.

 پس از آشنایی با نسخه ویندوز نرم­افزار، کار با محیط لینوکس این نرم­افزار ملموس خواهد بود. در نسخه لینوکس منوی گرافیکی برای واردکردن دستورات ایجادشده که فردی که اصول و منطق نوشتن برنامه در محیط سیلواکو ویندوز یاد گرفته باشد با آن نسخه نیز به‌راحتی کار می­کند.