آپلند

­

مهارت جستجوی حرفه ای در وب-تحلیل آماری مقالات ISI

اگر بخواهیم بدانیم:

روند انتشار مقالات ISI در حوزه فناوری مورد نظریا موضوع علمی مورد نظر چگونه بوده است؟ چند سال اخیر تعداد مقالات به چه صورت بوده است؟ رشدی افزاینده، کاهنده یا ثابت داشته است؟ اگر  افت تعداد مقالات منتشر شده به طور قابل توجه در سالی وجود داشته است علت احتمالی آن چه میتواند باشد؟

رتبه بندی کشورهای

توسط |آذر ۷ام, ۱۳۹۵|جستجوگر حرفه ای|0 نظر