آپلند

­

نرم افزار سیلواکو-پاسخ به چند سوال(۲)

در این نوشته به پرسش و پاسخی که بین ما و یکی از کاربران برای رفع مشکل ایشان در نرم افزار سیلواکو صورت گرفته است می پردازیم:

کاربر 1

من ترانزیستور را در محیط اتلس و به صورت سه بعدی شبیه سازی میکنم و مشکل من اینه که نمی تونم پروفایل میدان الکتریکی و باند دیاگرام انرژی