آپلند

­

معمار و مصالح

معمار و مصالح!

 

در فرایند طراحی چند رویکرد در انتخاب مصالح و فرم وجود دارد. ۱- ابتدا فرم انتخاب میشه و سپس مصالح به آن نسبت داده میشود ۲- ابتدا مصالح انتخاب و سپس فرم متناسب با پتانسیل مصالح گزینش می­شود. ۳-فرم و مصالح همزمان در یک پروسه رفت و برگشتی انتخاب میشود. در واقع با شناخت مصالح و

توسط |شهریور ۹ام, ۱۳۹۴|معماری|0 نظر